nexus

”Når man som advokat skal rådgive i entreprisesager er det oftest en blanding af teknik, jura og dokumentation, der afgør succesraten i sagen.

Det er vores oplevelse, at byggekonsulenter.dk leverer en solid rådgivning til entreprenøren/bygherren i byggefasen, så dokumentationen altid er i orden.

Ikke mindst er det vigtigt for sagen, at denne dokumentation er på skriftligt grundlag og det kan byggekonsulenter.dk altid levere.

Derfor er det en fornøjelse at arbejde med på de sager, hvor byggekonsulenter.dk er involveret, da den faglige viden og dokumentationen altid er i topklasse.

Dette er grundlaget for et positivt udfald af en entreprisesag, om dette er en hurtig afgørelse eller en voldgiftssag.”

Advokat (H) Simon Heising & Advokat (H) Helle Lund